Vihreä sähkö suojelee luontoa

Kuten nimikin jo kertoo, vihreä sähkö on tuotettu vihrein eli ympäristöystävällisin menetelmin. Siihen voi käyttää niin sanottua bioenergiaa, mutta erityisesti sen tuotannossa hyödynnetään vesivoimaa sekä tuulivoimaa. Sähkösopimusta tehdessä on mahdollista valita vaihtoehto, että ostat vain sähköä, joka on varmistetusti tuotettu sataprosenttisella kapasiteetilla uusiutuvilla eli vihreillä energiamuodoilla. Ennen kaikkea vihreä sähkö on ympäristöystävällinen teko, ehkä jopa yksi helpoimmista tavoista muokata arkea ekologisempaan suuntaan. Ja mitä parhainta, sen voi tehdä maksamatta itseään yhtään sen kipeämmäksi kuin muillakaan sähkösopimuksilla!

Vihreän sähkön tuotantoa valvovat viranomaiset

Kun käytät vihreää sähköä, sinun ei tarvitse turhaan olla huolissaan siitä, saatko oikeasti sitä mitä maksat, sillä viranomaiset valvovat tarkoin tämän ympäristöystävällisen sähkön tuotantoa varmistuakseen aina sen alkuperästä. Tämä on säädetty jopa laissa asti, joten Suomessa ostamasi vihreä sähkö on luotettavasti sitä, mitä olet tilannutkin. Koska kyseessä on uusiutuvista luonnon lähteistä tuotettua energiaa, sen alkuperästä ja koko tuotantoprosessista on myös helppo pysyä kartalla.

Mikäli haluaa pienentää omaa hiilijalanjälkeään edes jonkin verran, vihreään sähköön vaihtaminen on siihen mitä helpoin vaihtoehto. Ensiksi sitä saattaa ajatella, että mitä hyötyä on valita ympäristöystävällinen sähkö, olethan vain yksi pieni ihminen. Kuitenkin, sitä mukaa kun vihreän sähkön kysyntä kasvaa, sitä enemmän ja monimuotoisemmin sitä myös tullaan tuottamaan, johtaen kohti aina vain pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Ja jokainen vihreän sähkön valitseva on osa tätä prosessia!

Uusiutuvan energian tuotantoon ei käytetä fossiilisia polttoaineita

Ympäristöystävällisen sähkön tuottamiseen ei siis käytetä fossiilisia polttoaineita tai muita uusiutumattomia energialähteitä. Sen sijaan, vihersähkön tuotantotavat ovat niin ikään hiilineutraaleita ja hiilidioksidivapaita. Näin ollen, niiden tuottamat päästöt ovat huomattavasti vähäisemmät, ja ovat omiaan ehkäisemään ilmastonmuutosta. Ja vaikka vihreä sähkö tällä hetkellä saattaa maksaa hivenen enemmän, on se todellakin myös kaukonäköisen valinta. Uusiutumattomat energialähteethän tulevat jossakin vaiheessa loppumaan, kun taas vihersähkön uusiutuvat energialähteet tulevat nimensä mukaisesti uusiutumaan luonnossa, ja täten pysymään käytössä.

Vihreän sähkön tuotantotavat edistävät ympäristön hyvinvointia. Tämän lisäksi ne myös vaikuttavat positiivisesti niihin yhteisöihin, jotka ovat ajautumassa pisteeseen, joissa luonnonvarat ovat hupenemassa. Kun sähkön tuotantoon otetaankin käyttöön eri uusiutuvat energialähteet, eli bioenergia, vesivoima, tuulivoima, aurinkoenergia, sekä maalämpö ja geoterminen energia, ei näihin luonnonvaroihin tarvitse enää koskea. Ja kun ottaa huomioon, ettei ympäristöystävällisestä sähköstä tarvitse maksaa säästötiliä tyhjäksi, se ei ole yksilöltä suuri uhraus maapallon hyvinvoinnin takaamiseksi.

Uusiutuvan energian käyttöönottoa vauhdittaa myös vastuullinen sijoittaminen. Sekä yksityissijoittajat että instituutiot ovat ryhtyneet käyttämään sijoittamisen yhtenä tunnuslukuna vastuullisuutta. Vihreät energianmuodot kuuluvatkin nykyään tämän ansiosta lähes jokaisen ison energiayhtiön portfolioon.

Vihreän sähkön tulevaisuus

Toki myös vihreän sähkön tuotantoon sisältyy jonkinlaisia haittoja, mutta sen ekologiset hyödyt ovat ehdottomasti tätä suuremmat. Esimerkiksi aurinkovoiman, jota on mahdollista saada niin kauan kuin maapallollamme on elämää, on katsottu olevan yksi lupaavimmista keinoista sähkön tuotantoon tulevaisuudessa. Tällä hetkellä se ei vielä yksinään riitä, mutta tulevaisuudessa asian laita voi olla aivan toinen.

Tuulivoima taas on täysin hiilidioksidivapaa tapa tuottaa sähköä, ja tuulikin on sinänsä täysin ehtymätön luonnonlähde hyödyntää sähkön tuottamiseen. Tuulivoimalat tulee kuitenkin sijoittaa tarkoin, jotta niistä ei synny melu- tai maisemahaittoja. Vesivoima on lähes yhtä päästötön, ja sen lisäksi erittäin luotettava sähköntuotannontapa, jonka lisäksi sen tuotantokustannukset ovat matalat. Vesivoimaloita varten tarvitsee kuitenkin rakentaa patoja, joten kaloja varten tulee niiden yhteyteen myös rakentaa kalateitä. Bioenergia lasketaan sinänsä fossiiliseksi energialähteeksi, mutta koska kyseessä on uusiutuvia luonnonvaroja, on se muita fossiilisia energialähteitä huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Nykyään moni yrityskin valitsee energialähteekseen vihreän sähkön nimenomaan sen ympäristöystävällisyyden ja pienemmän hiilijalanjäljen takia. Yllä mainittujen asioiden myötä se on kuitenkin erittäin mielekäs ja vastuullinen valinta myös yksityiselle kuluttajalle. Kun vihreän sähkön yhdistää energiatehokkaaseen elämäntapaan, voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään merkittävästi, sekä ohessa myös sähkölaskun summaa.

Share this post